Refleksje na Temat Ról Ram Terapeutycznych po Wykładzie Piotra Jakimowskiego

Rama terapeutyczna i setting w TFP
3 listopada, 2023
Przeciwprzeniesienie. Narzędzie podatne na turbulencje – wykład Macieja Wójcika!
31 stycznia, 2024