Zasady superwizji

Superwizor nie prowadzi superwizji osób, które są bezpośrednio podległymi mu pracownikami lub jego współpracownikami.

Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie dostarczonych dokumentów.

Wystawienie rekomendacji osobie superwizowanej jest możliwe tylko po zrealizowaniu wszystkich zadań zgodnych z programem zajęć superwizyjnych.

Superwizor informuje uczestników o możliwościach i sposobach odrabiania uzasadnionych nieobecności, które mogą odbywać się indywidualnie lub grupowo.

Superwizor ma obowiązek zachowania poufności oraz ochrony prywatności uczestników superwizji. Informacje i materiały zgromadzone podczas sesji superwizyjnych są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody uczestników.

Superwizor ma odpowiedzialność za utrzymanie bezpiecznej i wspierającej atmosfery podczas spotkań superwizyjnych. Powinien zapewnić uczestnikom możliwość swobodnego dzielenia się swoimi doświadczeniami, wątpliwościami i trudnościami związanych z pracą terapeutyczną.

Zasady superwizji

Superwizor ma obowiązek regularnego monitorowania postępów uczestników superwizji oraz udzielania im adekwatnej i konstruktywnej informacji zwrotnej. Powinien wspierać ich w rozwoju zawodowym i doskonaleniu umiejętności terapeutycznych.

Superwizor ma obowiązek przestrzegania standardów etycznych i zawodowych w pracy superwizyjnej. Powinien być przykładem profesjonalizmu i integrować etyczne zasady w prowadzeniu superwizji.

Superwizor ma prawo do samorozwoju i doskonalenia swoich umiejętności jako superwizora. Powinien systematycznie podnosić swoje kompetencje oraz śledzić nowe metody i techniki superwizyjne.

Superwizor ma obowiązek informowania uczestników o ewentualnych zmianach w ramach superwizji, takich jak terminy, miejsce spotkań, czy zasady organizacyjne. Powinien również dostarczać im niezbędne materiały i narzędzia wspomagające proces superwizyjny.

Superwizor ma obowiązek dbać o równowagę między dydaktyką a refleksją nad praktyką terapeutyczną w trakcie spotkań superwizyjnych. Powinien stwarzać warunki umożliwiające integrację teorii z praktyką oraz rozwijanie umiejętności klinicznych uczestników.

Marcin Kramek - Zasady superwizji

Superwizor ma obowiązek prowadzenia ewaluacji zajęć superwizyjnych w celu oceny ich skuteczności i satysfakcji uczestników. 

Powinien uwzględniać opinie i sugestie uczestników w doskonaleniu procesu superwizyjnego.

Superwizor ma obowiązek podejmowania działań mających na celu zapobieganie konfliktom interesów i utrzymanie uczciwości oraz bezstronności w pracy superwizyjnej. Powinien unikać sytuacji, w których może pojawić się nieuczciwość lub naruszenie zasad etycznych.

Grupy superwizyjno-seminaryjne są często wykorzystywane w szkoleniach zawodowych i są ważnym elementem rozwoju zawodowego dla terapeutów i specjalistów.

Grupy superwizyjne mają wiele zalet w porównaniu do indywidualnej superwizji. Pozwala to na poznawanie perspektyw innych terapeutów, co pozwala na lepsze zrozumienie i rozwiązanie problemów. Udzielanie sobie nawzajem informacji zwrotnej, co pozytywnie wpływa na rozwój zawodowy. Dzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą.

Partnerzy

Najbliższe szkolenia

Obecnie nie ma nadchodzących wydarzeń. Plan szkoleń na 2023 r. już wkrótce.

Grupy superwizyjno-seminaryjne
Lorem ipsum

Fusce ut velit laoreet tempus arcu molestie tortor

Nam vel justo cursus, faucibus lorem eget, egestas eros. Maecenas eleifend erat at justo fringilla imperdiet id ac magna. Suspendisse vel facilisis odio, at ornare nibh. In malesuada, tortor eget sodales mollis.
Studium psychodynamiczne
Lorem ipsum

Maecenas eleifend erat at justo fringilla imperdiet

Nam vel justo cursus, faucibus lorem eget, egestas eros. Maecenas eleifend erat at justo fringilla imperdiet id ac magna. Suspendisse vel facilisis odio, at ornare nibh. In malesuada, tortor eget sodales mollis.

Potrzebujesz superwizji?

Skontaktuj się ze mną
+48 500 179 628