Najczęstsze pytania dotyczące superwizji

Superwizor to psychoterapeuta, który uzyskał odpowiedni certyfikat superwizora psychoterapii. Warunkiem uzyskania takiego certyfikatu jest posiadanie certyfikatu psychoterapeuty oraz spełnienie wielu dodatkowych wymogów, m.in. optymalnie długiej praktyki oraz odpowiednio dużej liczny godzin własnej superwizji.

Superwizor pełni rolę mentora dla innych psychoterapeutów. To nauczyciel, który potrafi spojrzeć na proces psychoterapeutyczny z dystansu. W związku z tym dostrzega wiele aspektów być może niezauważalnych przez swojego „ucznia” – psychoterapeuty (czyli superwizanta). 

Każdy proces terapeutyczny jest wyjątkowy i niepowtarzalny, ponieważ każdy człowiek posiada indywidualny „świat wewnętrzny”, na który składają się czynniki genetyczne, wczesne przeżycia z okresu dzieciństwa, późniejsze relacje oraz wiele innych aspektów, które w całości tworzą indywidualną jednostkę, a co za tym idzie nie ma uniwersalnej metody, która byłaby w stanie pomóc każdemu człowiekowi. Jednym z czynników mających bardzo duży wpływ na proces, jest leczący charakter relacji, która z czasem kształtuje się w procesie psychoterapii pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem. Jako, że każdy psychoterapeuta w swojej pracy oprócz regularnie zdobywanej wiedzy teoretycznej bazuje także na swoich wewnętrznych zasobach oraz pozostaje w relacji z pacjentem, w której każda z osób w diadzie oddziałuje na siebie, superwizor pełni funkcję osoby postronnej, a więc obiektywnej która jest w stanie spojrzeć na proces terapeutyczny z boku i dać superwizantowi odpowiednie wskazówki do pracy.  

Standardy kształcenia w zawodzie psychoterapeuty opracowane przez Polską Radę Psychoterapii i Ministerstwo Zdrowia określają szczegółowe wymagania stawiane przed osobami, które ubiegają się o certyfikat psychoterapeuty. Jednym z warunków jego uzyskania jest obowiązek udziału w superwizji. Superwizja to kontrola nad pracą przyszłego psychoterapeuty, którą można porównać do nadzoru pedagogicznego nad nauczycielem w szkole, a superwizora do opiekuna stażu. Jest to niezbędna część procesu kształcenia.

Ramowy program nauczania w zakresie kształcenia praktycznego psychoterapeutów obejmuje nie tylko umiejętność stosowania metod psychoterapii, ale i osobiste doświadczenie psychoterapeutyczne adeptów. Oznacza to, że kandydaci do zawodu psychoterapeuty muszą odbyć własną psychoterapię, w celu poznania swoich cech osobowości i sposobu doświadczania świata. Dzięki temu terapeuta uświadamia sobie własne ograniczenia, a także pracuje nad własnym poziomem rozwoju osobistego, który wyznacza możliwy zakres jego skuteczności terapeutycznej.

Oprócz wymienionych wyżej warunków przyszły psychoterapeuta powinien również w procesie kształcenia odbyć praktykę psychoterapeutyczną pod superwizją. Innymi słowy, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji może prowadzić terapię pacjentów/klientów metodami psychoterapeutycznymi nabytymi w trakcie szkolenia, pod warunkiem że jego praca podlega stałej superwizji, którą przeprowadza doświadczony psychoterapeuta z wieloletnią praktyką w zawodzie (superwizor).

W trakcie realizacji kształcenia w zawodzie psychoterapeuty, bieżącej kontroli podlega wiedza teoretyczna adeptów, co odbywa się w formie sprawdzianów, oraz jego umiejętności praktyczne, czemu służy właśnie superwizja. Program nauczania nakłada wymóg udziału przyszłych psychoterapeutów w 150 godzinach superwizji indywidualnej lub grupowej. Polska Rada Psychoterapii uznaje więc superwizję za niezbędną część procesu kształcenia.

Głównym celem superwizji jest stworzenie miejsca do refleksji dla psychoterapeuty, aby mógł on w bezpiecznej atmosferze przyjrzeć się swojej pracy z pacjentem, własnym reakcjom, czy relacji terapeutycznej. Niewątpliwe wpływa to na jego zwiększenie samoświadomości co do swojej pracy zawodowej i podwyższenie jakości świadczonych przez niego usług zdrowotnych. Wiąże się z tym również regularny rozwój, poznawanie nowych metod terapeutycznych, stały kontakt z innymi specjalistami i zwyczajnie lepsze efekty w pracy terapeutycznej z pacjentem. Każdy psychoterapeuta powinien superwizować się pod okiem mentora w celu poszerzania swojego doświadczenia i działania w zgodzie z etyką pracy psychologa. 

Pacjent współpracujący z psychoterapeutą, który się superwizuje, może mieć pewność co do ciągłego rozwoju swojego specjalisty. Psychoterapeuta to zawód wymagający regularnego kształcenia się, pogłębiania doświadczenia i bycia na bieżąco z wszelkimi nowinkami psychologicznymi. Mogą to być np. nowe metody pracy terapeutycznej, pomocne książki, ważne zmiany w międzynarodowej klasyfikacji chorób, najnowsze badania itp. Specjalista, który ma świadomość tego, co się dzieje w świecie psychologii, ma również świadomość tego, jak pracować ze swoim pacjentem. Dzięki superwizowaniu się poszerza swoje horyzonty, wzbudza w sobie refleksje i potrafi spojrzeć na problem pacjenta z różnych perspektyw. Jest to niezmiernie ważne w celu postępu współpracy psychoterapeutycznej. 

Dobre przygotowanie do superwizji jest niezwykle ważne. Na samym początku przygotuj sobie krótki opis tego, jak widzisz swojego pacjenta. Potrzebne będzie wszystko, co wpływa na całą sprawę. Wypisz sobie zatem takie informacje jak wiek, płeć, krótka historia, a także przyczyna, dla której potrzebujący do Ciebie przyszedł. Wspomnij o Waszej relacji i postępach. Istotne są również cechy pacjenta. Zatem odpowiedz sobie na pytanie, czy jest on uważny, czy raczej trudno skupia uwagę i szybko daje się rozproszyć. Pomyśl też, czy jest zadaniowy i w jaki sposób radzi sobie z emocjami. Nie bez znaczenia jest też jego świadomość. Niektóre osoby przychodzą na terapię za namową rodziny, a rzeczywiście nie wierzą w to, że mają problem. Do jakiej grupy należy Twój pacjent?

Superwizja indywidualna
Superwizje
indywidualne

Umożliwiające terapeucie doskonalenie warsztatu zawodowego oraz wspierające go w uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty i superwizora w PTP oraz PTPPd.

Grupy superwizyjno-seminaryjne
Grupy
superwizyjno-seminaryjne

Adresowane do psychoterapeutów i superwizorów, zainteresowanych teorią i praktyką psychodynamiczną. Są okazją do poznawania i omawiania tekstów psychoanalitycznych oraz klinicznych zagadnień w celu zastosowania ich w praktyce terapeutycznej.

Studium psychodynamiczne
Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Organizowane we Wrocławiu. Przygotowują osoby zainteresowane byciem psychoterapeutą lub socjoterapeutą do pracy warsztatowej, treningowej oraz różnych form pracy grupowej.

Partnerzy

Najbliższe szkolenia

Obecnie nie ma nadchodzących wydarzeń.
Plan szkoleń na 2022 r. już wkrótce.

Grupy superwizyjno-seminaryjne
Lorem ipsum

Fusce ut velit laoreet tempus arcu molestie tortor

Nam vel justo cursus, faucibus lorem eget, egestas eros. Maecenas eleifend erat at justo fringilla imperdiet id ac magna. Suspendisse vel facilisis odio, at ornare nibh. In malesuada, tortor eget sodales mollis.
Studium psychodynamiczne
Lorem ipsum

Maecenas eleifend erat at justo fringilla imperdiet

Nam vel justo cursus, faucibus lorem eget, egestas eros. Maecenas eleifend erat at justo fringilla imperdiet id ac magna. Suspendisse vel facilisis odio, at ornare nibh. In malesuada, tortor eget sodales mollis.

Potrzebujesz superwizji?

Skontaktuj się ze mną
+48 500 179 628