Tworzę miejsce do refleksji dla specjalistów, którzy zajmują się leczeniem zaburzeń psychicznych.

Pomagam psychologom, psychoterapeutom i lekarzom podnieść efektywność w procesie leczenia poprzez własne doświadczenie, wiedzę oraz konstruktywną krytykę.
Rodzaje i Korzyści Superwizji

Rodzaje i korzyści

jakich dostarcza superwizja psychodynamiczna.

Superwizja Usługi Marcin Kramek

W ramach szkoleń organizowane są:

Superwizje
indywidualne

Umożliwiające terapeucie doskonalenie warsztatu zawodowego oraz wspierające go w uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty i superwizora w PTP oraz PTPPd.

Grupy
superwizyjno-seminaryjne

Adresowane do psychoterapeutów i superwizorów, zainteresowanych teorią i praktyką psychodynamiczną. Są okazją do poznawania i omawiania tekstów psychoanalitycznych oraz klinicznych zagadnień w celu zastosowania ich w praktyce terapeutycznej.

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Organizowane we Wrocławiu. Przygotowują osoby zainteresowane byciem psychoterapeutą lub socjoterapeutą do pracy warsztatowej, treningowej oraz różnych form pracy grupowej.

Korzyści z superwizji:

wypalenie - Marcin Kramek
Przeciwdziała
wypaleniu zawodowemu
nowe kompetencje - Marcin Kramek
Rozwija kompetencje
zawodowe
skuteczność - Marcin Kramek
Zwiększa efektywność
procesu leczenia
Sprawdź również aktualności lub odwiedź profil na Facebooku – Marcin Kramek – Szkolenia i Superwizja

Kompetencje
potwierdzone przez 
liczne certyfikaty.

  • Certyfikat Superwizora TFP

  • Certyfikat Superwizora Marcin Kramek

    Certyfikat Superwizora Psychodynamicznego

  • Certyfikat TFP - Marcin Kramek

    Certyfikat TFP

  • Certyfikat Superwizora - Marcin Kramek

    Certyfikat Superwizora Psychoterapii

Kim jest Marcin Kramek?

Pacjenci oczekują od psychologa całkowitego zaangażowania w terapię oraz skuteczności. Ufają, że w procesie powracania do równowagi, najważniejsze będzie ich dobro. Obdarzają zaufaniem terapeutę, polegają na jego wiedzy i doświadczeniu. Tymi ideałami kieruje się w pracy Marcin Kramek.

Tytuł psychologa na Uniwersytecie Wrocławskim zdobył w 2003 roku i był to pierwszy etap dokładnie zaplanowanej edukacji. Jeszcze w czasie studiów ukończył Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Kolejno w 2002 i 2003 roku zdobył dyplomy z zakresu: Socjoterapii i Psychoprofilaktyki w Placówkach Oświatowych oraz Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Placówkach Oświatowych, w Ośrodku Kształcenia Ustawicznego CENTRUM IB w Krakowie. Lata 2003 – 2006 to czas kształcenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

W tym samym okresie Marcin Kramek uzyskał tytuł Master Trainer Workshop w International Center for Aggression Replacement Training oraz Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Następny etap rozwoju zawodowego to uzyskanie świadectwa Certyfikowanego Specjalisty Terapii Uzależnień wydanego przez Krajowe Biuro ds. przeciwdziałania Narkomanii.

Od 2003 roku przez cztery lata pracował w Poradni Rodzinnej i Uzależnień, a także na Oddziale Dziennym Leczenia Osób Uzależnionych z Podwójną Diagnozą jako psycholog i kierownik poradni. Doświadczenie MK oraz otwartość na nowe wyzwania sprawiły że od 2005 r. jest wykładowcą w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, prowadząc grupy Self Experience, seminaria, superwizje i warsztaty psychologiczne.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dniu 24 marca 2010 zatwierdził Marcinowi Kramkowi przyznaną przez Radę Trenerów i Superwizorów PTP rekomendację II stopnia nr 443 – trenera interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych.

Od 2013 r. posiada certyfikat psychoterapeuty psychodynamicznego nr 35. Od 2006 r. jest pod stałą  superwizją mgr Janusza Kitrasiewicza, a od 2014 r. superwizował się u profesora City University w Nowym Yorku Ericka Fertucka oraz prezesa Personality Disorders w Parma dr Sergio Dazzi.

W 2019 r. uzyskał certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego. W 2020 r. uzyskał certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obecnie jest w trakcie uzyskiwania certyfikatu superwizora-nauczyciela Transference Focused Psychotherapy. Superwizje personel medyczny w szpitalach psychiatrycznych oraz poradniach zdrowia psychicznego na terenie całego kraju.

Partnerzy