Rama terapeutyczna i setting w TFP

Seminarium metody leczenia zaburzeń osobowości TFP we Wrocławiu
Inauguracyjne seminarium Dolnośląskiego Centrum TFP z Januszem Kitrasiewiczem
23 października, 2023
Refleksje na Temat Ról Ram Terapeutycznych po Wykładzie Piotra Jakimowskiego
20 listopada, 2023